News

Euroins Romania response regarding the most recent decision of ASF, Romania

February 14, 2020

Information

Bucharest, February 13, 2020 – The management of Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, one of the largest motor insurers in Romania and Euroins Insurance Group AD (“EIG”), has acknowledged the most recent ruling of ASF.

Euroins Romania welcomes the public clarifications which ASF made: “ASF stresses that Euroins meets the prudential indicators, both in terms of minimum capital requirements (MCR) and in terms of solvency capital requirements (SCR - Solvency Capital Requirement)” (link to ASF release), as well as the fact that the company is not under special administration, as wrongly alleged. 

Regarding the nomination of a new Board of Administrators, which is the prerequisite for the termination of the temporary mandate of the Guarantee Fund under the Decision of the ASF, the company has already discussed with ASF the proposals for the new members, all proven professionals throughout the region and the European Union.

The shareholders of Euroins Romania have summoned a General Assembly on March 16, 2020, to elect the new members of the Board. After this procedure, we are confident that all requirements will be met and the Company will enter into its common operational cycle, focusing on its continuous improvement of the servicing of its clients and partners. 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare ended 2019 with an increase of its sales of 27% and overall GwP of 1.279 billion lei, however, 2020 would be the year of portfolio, operational and technological improvements and improved, high-level care for the customer.

 

Позиция на Евроинс Румъния относно решение на румънския финансов регулатор    

Букурещ, 13 февруари 2020 - Във връзка с погрешни интерпретации и спекулации в румънските медии относно решение на местния финансов регулатор ASF за Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, ръководството на румънската компания, която е част от водещата застрахователна група в Централна и Югоизточна Европа (ЦИЕ/ЮИЕ) - българската Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ), обръща внимание, че ASF публикува допълнително уточняващо съобщение на сайта си, като се съобразява с актуалното решение на надзора. 

Euroins Romania приветства направената от румънския регулатор публична оценка, а именно: “ASF подчертава, че Euroins покрива всички показатели за благоразумно управление на застрахователния си бизнес, в това число минималното капиталово изискване (MCR) и капиталовото изискване за платежоспособност (SCR)”, както и потвърдения от регулатора факт, че компанията не е попаднала под специален административен контрол, каквито погрешни информации и интерпретации възникнаха. 

Относно номинацията на нов борд от администратори, което е необходимото условие за приключването на временния мандат на Гаранционния фонд в съответствие с решението на ASF, румънската компания вече е обсъдила с финансовия регулатор предложенията за нови членове, всеки от които е доказан професионалист в региона и ЕС. Акционерите на Euroins Romania вече свикаха общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 16 март и на което се очаква да бъдат избрани новите членове на борда. С тази процедура румънската компания е убедена, че ще покрие всички изисквания към нея и че ще се върне към обичайната си оперативна дейност с фокус върху непрекъснатото подобряване качеството на услугите за клиентите и партньорите си. 

През 2019 г. Euroins Romania Asigurare Reasigurare реализира 27% ръст на премийния си приход до близо 1.3 млрд. румънски леи. През настоящата година приоритет за компанията ще са подобряването на оперативните резултати и повишаване качеството на портфейла и услугите за клиентите.                

 

 

 

 

Share